தனிமை அழகியல்! – சகாய டர்சியூஸ் பீ

Share

அமாவாசையில்
நிலவோடு நான்-
அருகில் நீ!

உன் மூச்சுக்காற்றின்
வெப்பம்
ஆசைத்தீயை மூட்ட
ஒளிரும்
உன் உதடுகள் உயிர்பருகி
மெல்ல சிரிக்க!

ஒட்டிக்கொண்ட நாணம்
உயிர் வரை
காதல் பாய்ச்ச!
நீளாதா இந்த நொடி
மனதோடு
ஆசை பிறக்க!

எட்டிப்பார்த்த
விழிநீர் சொன்னது
தனிமை அழகியல்..!
– சகாய டர்சியூஸ் பீ
#சகாயடர்சியூஸ்பீ #கவிதைகள்

Leave A Reply