Browsing: தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள்

புலிகளுக்கு சிம்மசொப்பனமான போராளி! – Kulam Peter

பாசிசப்புலிகள் சகோதர போராளிகளை, துரோகியாக கொன்றுகுவித்த வரலாறில், என் அன்பான என் ஊரவன் என் தோழன் (கணபதிப்பிள்ளை கதிர்காமராஜா) சங்கிலியன் கந்தசாமியின் 32ஆம் ஆண்டு நினைவு நாள். இவன் பெயர் கேட்டால், குலைநடுங்கும் காலம் புலிக்கு இருந்தது. எம்மூருக்குள் புலிகள் ஊடுருவி வருவார்களானால் மிக எளிதில்லை, இறுதியாக பாசிச புலிகள் பிரேமதாசாவுடன் 89ஆம் ஆண்டு ஒப்பந்தம் செய்துகொண்டு, கொழும்பு வந்து பலரை கடத்தி துன்புறுத்தி அச்சுறுத்தினார்கள். இலங்கை ராணுவத்துடன் ஒட்டுக்குழுவாகிய புலிகள்… தோழனை எதிர்கொள்ள முடியாத கோழைகள்,…