Browsing: நிலவில் மனிதன்: கென்னடி சபதம் (மே 25

நிலவில் மனிதன்: கென்னடி சபதம் (மே 25, 1961) – History of space exploration

“1970ஆம் ஆண்டுக்குள் நிலவில் மனிதன் காலடி பதிக்க வேண்டும். இந்த லட்சியத்தில் அமெரிக்கா உறுதியாக நிற்கிறது. நிலவில் இறங்கிவிட்டு மனிதனை பத்திரமாக பூமிக்கு கொண்டு வரவேண்டும்” அமெரிக்க அதிபர் கென்னடி இப்படி பேசினார். இது 1961ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 25ஆம் தேதி நடந்தது. அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் கூட்டுக் கூட்டத்தில் கென்னடி உணர்ச்சிகரமாக பேசினார். இந்த திட்டத்துக்காக 1700 கோடி டாலர்களை ஒதுக்கும்படி நாடாளுமன்றத்திடம் அவர் கோரிக்கை விடுத்தார். அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் இந்த திட்டத்துக்காக 9…